Een belangrijk onderdeel in de onderbouwing en verbeelding van jouw unieke verhaal is een pakkend logo. Een herkenbaar en uniek beeldmerk dat eenvoudig blijft hangen in de gedachte van je doelgroep. Daarbij zal je nieuwe logo aansluiting vinden bij hetgeen je onderneming voor staat. De eerste indruk is een belangrijke, al dan niet de belangrijkste!

Ontwikkeling.

De ontwikkeling van een sterk logo benaderen we als een creatief proces waarin jouw input en gevoel als belangrijkste kompas dient om tot een gedegen ontwerp te komen. Een aantal vragen binnen het Startuppack Document zullen richting geven aan een eerste opzet, waarin we zoveel mogelijke ideeën op papier zetten in schetsvorm.

Vervolgens destilleren we vanuit de schetsen de juiste concepten die we uitwerken tot digitale concepten. Samen kiezen we voor de sterkste 2 of 3 concepten.

Je wordt meegenomen in de verschillende fasen die noodzaklijk zijn te doorlopen om tot een gedegen ontwerp te komen. Meerdere keren hierbinnen zal het mogelijk zijn bij te sturen naar hetgeen jij voor ogen hebt en goed voelt.

Geen reacties meer mogelijk.